Home

NATUuRLijk kAPITAaL QUICK SCAN

Hartelijk dank voor uw interesse in Bedrijven en Natuurlijk Kapitaal, dit is de Natuurlijk Kapitaal Quick Scan.
Deze Quick Scan biedt;

  • inzicht in uw potentiële effecten en afhankelijkheden
  • gebruiksgemak door eenvoudige meerkeuze vragen en gedefinieerde terugkoppeling
  • inspiratie en ondersteuning bij uw geïnformeerde besluitvorming

HOe werkt het?

  • selecteer uw bedrijfssector en beantwoord de vragen
  • beoordeel de voor u relevante risico's en kansen
  • maak een samenvattend verslag voor uw referentie

  

 

Start