Input materialen

Input materialen

Vrijwel elke economische activiteit heeft een impact op het natuurlijk kapitaal. Effecten zijn ofwel rechtstreeks, als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, of indirect via inkoop van grondstoffen. Als gevolg zijn bedrijven direct of indirect afhankelijk van natuurlijk kapitaal en geleverde ecosysteemdiensten om hun zakelijke activiteiten te laten plaatsvinden.

Veel bedrijven zijn zich niet bewust van deze directe en indirecte effecten en afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal. De aanvoer van grondstoffen kan (nog) niet in gevaar zijn. Er is echter ernstige druk op de natuurlijke hulpbronnen en de schaarste ervan neemt toe. 

Bedrijven verschillen in hun afhankelijkheid van grondstoffen. Indien goed beheerd, kan dit concurrentievoordeel creëren. Het kan bedrijven ook blootstellen aan operationele en reputatierisico's als ze het verband tussen bedrijf en natuurlijk kapitaal onvoldoende begrijpen. Slecht beheerd natuurlijk kapitaal wordt niet alleen een ecologische, maar ook een sociale en economische aansprakelijkheid.

Als bedrijven geen aandacht besteden aan hun natuurlijk kapitaal prestaties, kunnen zij geconfronteerd worden met risico's zoals:

  • Hogere kosten van grondstoffen die steeds schaarser geworden
  • Verminderde toegang tot natuurlijke hulpbronnen, zoals zoet water, met effecten op de bedrijfsvoering in de gehele supply chain
  • Gebrek aan aanbod van kritieke materialen 

Een focus op natuurlijk kapitaal kan kansen creëren voor een bedrijf:

  • Het veiligstellen van het aanbod en toegang tot natuurlijke hulpbronnen
  • Product innovatie
  • Concurrentievoordeel voor early adopters