Klimaatverandering

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een tweeledige relatie met natuurlijk kapitaal. Veranderde weerpatronen kunnen habitats verwoesten en seizoenen wijzigen en zo ongewenste leefomstandigheden vormen, hetgeen een negatieve invloed vormt op de voorraad natuurlijk kapitaal en de economische activiteiten.

Kentering negatieve effecten

Natuurlijk kapitaal heeft het vermogen om de negatieve effecten van klimaatverandering te kenteren. Bijvoorbeeld, habitats kunnen koolstofdioxide uit de atmosfeer verwijderen en ecosystemen helen, zoals mangroves die bijdragen in het  reduceren van overstromingen en stormen. Bedrijven kunnen een bijdrage leveren door het ontwikkelen van innovatieve producten en nieuwe technologieën die vervuiling verlichten en afhankelijkheid van fossiele brandstof verminderen.

Uitstoot broeikasgassen

Economische activiteiten vullen het natuurlijke niveau van broeikasgassen aan, zoals:

  • verbranding van fossiele brandstoffen
  • conversie van natuurlijke habitats in productieland
  • gebruik van ozon-belastende substanties
  • methaan-uitstoot door vee
  • toepassing van agro-chemicaliën

De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide, methaan en stikstofoxide. Deze worden uitgestoten bij verschillende processen, waaronder in landbouw, industrie en transport. Methaan en stikstofoxide in het bijzonder zijn sterke broeikasgassen. Ook diverse fluorsamenstellingen (HFCs, PFCs en SF6) zijn belangrijk.

Publicatie

De dag na de publicatie met nieuwe cijfers, waarin werd onthuld dat mei 2014 wereldwijd de heetste maand was sinds de start van de metingen in 1880, werd een nieuw rapport gepubliceerd: Risky Business: The Economic Risks of Climate Change in the United States (Ned: De economische risico’s door klimaatverandering in de Verenigde Staten). Eén van de risico’s schat in dat bezittingen met een waarde van $238 tot $507 miljard rond het jaar 2100 onder zeeniveau zal belanden.