Landgebruik & bodemvruchtbaarheid / degradatie

Gebruik van grond

Gebruik van grond gaat over het benutten van grond om productie te faciliteren. De conversie van natuurlijke habitats in akkerland en andere industriële activiteiten (bv ontbossen en droogleggen van waterrijke gebieden) en fragmentatie van het landschap (bv verstoren van migratieroutes) zijn de voornaamste oorzaken voor verlies van natuurlijk kapitaal. 

Risico en impact bedrijven

Sommige gebieden in de wereld zijn wettelijk beschermd om de aanwezige biodiversiteit en ecosystemen te conserveren. De mate van toegestane economische activiteiten in deze gebieden hangt af van de status van het gebied en de wetgeving die van toepassing is. Materialen uit de productieketen die schade berokkenen aan deze gebieden brengen reputatie-risico’s met zich mee en hebben een impact op de bedrijfsmogelijkheden voor financieel gewin.

Bosprogramma

Als zodanig is bosbehoud een onderwerp van een aantal toonaangevende campagnes uitgevoerd door organisaties in natuurbehoud. Het thema is recent een speerpunt geworden voor investeerders. CDP ontwikkelt een bosprogramma namens 240 gecommitteerde investeerders met een bezit ter waarde van US$ 15 biljoen. Het doel is te achterhalen hoe bedrijven hun blootstelling aan ontbossing-risico’s aanpakken. Bron

Bodemvruchtbaarheid / afbraak

Gezonde vruchtbare bodems voorzien bedrijven van grotere opbrengsten en blijvende productiviteit voor de lange termijn. Momenteel is grond een bedreigde natuurlijke bron. Ongeveer 17% van al het grondoppervlakte is ernstig verslechterd.

Grondeigenschappen aangetast door grondafbraak zijn:

  • gehalte aan voedingsstoffen
  • capaciteit watervasthoudendheid
  • diepte van de bovenlaag
  • zuurgraad
  • zoutgehalte
  • poreusheid
  • grond biomassa

Economische consequenties

Uitputting, monocultuur, overbegrazing, onordentelijke ontginningstechnieken en ongeschikte landbouwgebruiken resulteren in afname van productiviteit. Dit heeft met name zijn weerslag op marginaal bruikbare grond waar toch op geteeld wordt. Economische consequenties omvatten een lagere ‘return on investment’, meer kosten voor toevoegingen (meer gebruik van agro-chemicaliën) en hogere prijzen voor afnemers van landbouwproducten. Bron