Over

De Natural Capital Quick Scan

 • is een generiek instrument gebaseerd op informatie die uit de sector specifiek en uit natuurlijk kapitaal komt
 • bestaat uit een reeks van zo'n 25 vragen met gedefinieerde antwoordcategorieën en automatisch gegenereerde resultaten 
 • geeft u een eerste inzicht in mogelijk significante impacts, afhankelijkheidsfactoren en risico’s en kansen met betrekking tot natuurlijk kapitaal voor zowel uw eigen onderneming als de productieketen
 • ondersteunt een organisatie in het maken van keuzes, het stellen van prioriteiten en het afstemmen van acties
 • geeft praktijkvoorbeelden die inspireren tot meer acties op dit gebied
 • is momenteel beschikbaar in de sectoren: kleding, zuivel productie, bierbrouwerijen, bloementeelt and consumenten verven en vernissen 

Bewustwording

De Quick Scan vergroot uw bewustwording over de meest dringende en voorkomende natuurlijk kapitaal uitdagingen in uw sector. Indien deze uitdagingen voor uw activiteiten van toepassing zijn, motiveert de Scan u om uw bedrijf of uw locatie verder onder de loep te nemen. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

De Quick Scan vragen zijn toegespitst op de economische handelingen (uw bedrijfsactiviteiten en de productieketen) gerelateerd aan de door u gekozen sector. De aanschaf van uw kantoorinrichting, catering en IT-services bijvoorbeeld, vallen niet onder de Quick Scan.

Elke sector begint met een overzicht van kerngegevens die u kunt verzamelen om goed voorbereid te werk te gaan. In het algemeen zijn dat:

 • (een gedeelte van) de locaties van uw bedrijfsactiviteiten
 • de locaties van (voornaamste) directe / indirecte leveranciers
 • grondstoffen die nodig zijn voor uw bedrijfsactiviteiten in de gekozen sector
 • gebruik van chemicaliën
 • gebruik van water
 • broeikasgas en andere emissies
 • productie, verwerking en verwijdering van afval

Indien u geen antwoord kunt geven op een vraag uit de Quick Scan kiest u voor ‘weet ik niet’ in de antwoordcategorieën.

Benodigde tijd voor de Quick Scan

Afhankelijk van de complexiteit van uw productieketen en de informatie die u voorhanden heeft, dient u rekening te houden met 2 tot 4 uur om de Quick Scan volledig te doorlopen.

Hoe werkt DE QUICK SCAN?

 • Druk op start
 • Selecteer de sector van uw bedrijf
 • Beantwoord vragen over uw eigen bedrijfsactiviteiten en die in uw supply chain om te leren over het bestaan van mogelijke natuurlijk kapitaal kwesties (gezien impacts / afhankelijkheden)
 • Beoordeel in hoeverre deze potentiële natuurlijk kapitaal kwesties een bedrijfrisico of een mogelijkheid voor uw bedrijf genereren
 • Voor uw navigatiegemak en onderzoek vindt u aan de bovenzijde van elke pagina een navigatie-balk die directe toegang tot de beschikbare secties verschaft
 • Antwoorden worden opgeslagen zodat u in een later stadium de scan kunt afronden. Om uw antwoorden op te slaan kunt u onderaan de webpagina waarop u werkt drukken op Opslaan!

Tip: Ga naar de "Bedrijven & Natuurlijk Kapitaal" categorien op de linkerzijde van deze pagina voor de context en de definitie van de termen die in de Quick Scan worden gebruikt.

Ontwikkeling

De Natural Capital Quick Scan is ontwikkeld door Except Integrated Sustainability, NXTE, CREM en Royal HaskoningDHV in opdracht van Platform BEE. 

Gedurende de ontwikkeling werden de commentaren en input van de volgende experts zeer op prijs gesteld:

 • Caroline Bartlett, Trucost
 • Annelisa Grigg, Globalbalance
 • Stefan Hörmann, Global Nature Fund
 • Richard Mattison, Trucost
 • Mark van Oorschot, Planbureau voor de leefomgeving

 

Start